Historie

Landsforeningen Børnenes Kontors arbejdsområde
Børnenes Kontor blev oprettet i 1898 i København, af journalisten A. C. Meyer, der var ansat ved dagbladet Socialdemokraten.
A.C. Meyer havde på privat basis hjulpet børn i nød. På dette tidspunkt var der tale om så
stor social nød, at A. C. Meyer fandt det nødvendigt at oprette Børnenes Kontor.
Det var imidlertid først da trikotagefabrikant Mich. Henriques skænkede en pengegave på
500 kr. – en stor sum penge efter datidens forhold. Børnenes Kontor kunne starte i egne
lokaler.
I 1950 blev Landsforeningen Børnenes Kontor, afd. Odense oprettet. De enkelte
lokalkontorer rundt om i landet fik derved et talerør for den vigtige sociale opgave, der
stadig er stort behov for.

Landsforeningens arbejde
Landsforeningen Børnenes Kontorer er en paraplyorganisation for 8 lokalafdelinger.
I Landsforeningens hovedkontor løses de overordnede, centrale opgaver f.eks.
behandler LBK de midler der modtages fra Tips- Lottomidlerne, Giro 413, PUF-midlerne mm. som formidles ubeskåret videre til
lokalkontorerne. LBK behandler også arvesager, hvor LBK er modtager.
LBK betaler ikke boafgift og er fritaget for betaling af skat i arvesager
Midlerne fordeles efter de retningslinier det årlige landsmøde vedtager.
LBK´s regnskab revideres af en statsautoriseret revisor.

Arbejdet i Børnenes Kontorer er baseret på frivillig arbejdskraft. Det er således frivillige medarbejdere der som udfører arbejdet.
Lokalkontorerne hjælper fortrinsvis socialt dårligt stillede familier med skolesøgende børn. Kontorernes tilbud til disse er
mangeartede, her skal nævnes:
 At uddele rekvisitioner til køb af tøj og sko 2 gange årligt.
 At uddele julehjælp i form af fødevarer til jul.
 At arrangere og drive sommerferiekolonier.
 At arrangere endagsudflugter til forlystelsesparker m.m.
 At deltage i og arrangere ”Store legedag”.
 At tilbyde kulturelle oplevelser f.eks. i form af teater og koncertbesøg.

Tøj og sko uddeles fortrinsvis til skolesøgende børn; øvrige aktiviteter er i hovedreglen familieorienterede.
Børnenes Kontorer i Danmark oplever netop nu – via et stigende antal ansøgninger – et stort behov for hjælp til børnefamilier,
der er kommet i social nød. I samme omfang har vor målgruppe et behov, for at vore aktiviteter udvides både med hensyn til
aldersgruppe og aktivitetsform.
Børnenes Kontor har lokalkontorer i Aalborg, Aarhus, Esbjerg, Horsens, København, Odense,  Randers og Roskilde.