Andre steder at søge hjælp

Julehjælp
https://julehjaelpen.dk
https://www.rodekors.dk/stoet/virksomheder/fonde/julehjaelp
https://folkekirken.dk/aarets-høejtider/advent-og-jul/julehjaelp
https://www.enligmor.dk/julehjaelp
https://www.folkehjaelp.dk

https://blaakors.dk/jul
https://alt.dk/boern/julehjaelp-oversigt
https://legatbogen.dk/frelsens-hr/stoetteomraade/20534

Konfirmationshjælp:
https://folkehjaelp.dk/frivilligt-socialt-arbejde/konfirmationshjaelp
https://enligmor.dk/konfirmationshjaelp
https://frelsenshaer.dk/om-os/legatansoegning
https://bolbrokirke.dk/livetsbegivenheder/konfirmation
https://kirkernessocialearbejde.dk/konfirmationshjaelp
https://børnesagen.dk/konfirmationsstipendie

Der er også sider på facebook, hvor der foræres/lånes konfirmationstøj ud.

Hjælp til at komme på ferie:
https://foreningenop-ad.dk
https://hjaelptilhjaelp.dk/sommerferiehjaelp

OPAD er en forening, hvor børn kan komme på koloni 5-7 dage. Det koster 250 kr. men
man kan søge om hjælp til betaling.

Hjælp til hjælp er en side, hvor der kommer forskellige muligheder frem. Der er en liste
over, hvor du kan søge hjælp til at komme på ferie rundt om i landet. Der er både for
familier, børn og unge.